SERVICII ITM

În vederea procesării documentelor pentru ÎNTOCMIREA Contractului Individual de MuncăREALCONT în calitate de Prestator vă supune atenției, necesarul de documente la inițierea relațiilor de muncă dintre partenerul nostru, cu care avem încheiat un Contract de prestări pentru ținerea contabilității și salarizare și personalul salariat. Astfel avem nevoie de următoarele documente:

 • Actul de identitate in termenul de valabilitate;
 • Actele de studii;
 • Informatii referitoare la:
 • perioada contractului (nedeterminata/determinata);
 • data de incepere a contractului;
 • data de sfarsit a contractului (doar pentru contractele pe perioada determinata);
 • postul pe care va fi angajat;
 • locul desfasurarii activitatii;
 • programul de lucru;
 • salariul;
 • daca acordati bonuri de masa sau alte indemnizatii sau sporuri;
 • data de plata a salariului;
 • avizul de medicina muncii.

Urmare recepționării acestor documente se întocmesc/procesează următoarele :

 • Cerere angajare;
 • Contractul individual de muncă;
 • Fișa postului;
 • Criteriile de evaluare;
 • Informare pilon 2 pensii;
 • Declarația privind funcția de bază și persoanele în întreținere;
 • Declarație coasigurat (– dacă este cazul);
 • Declarația somaj– (dacă este cazul);
 • Cerere educație timpurie– (dacă este cazul);
 • Declarație celălalt părinte educație timpurie – (dacă este cazul).

 La SUSPENDAREA Contractului Individual de MuncăREALCONT în calitate de Prestator vă supune atenției, necesarul de documente este următorul:

 • În vederea întocmirii deciziei de suspendare, se solicită angajatorului cererea salariatului, însoțită de copie după certificatul de naștere al copilului, (după caz);
 • Se întocmește decizia de suspendare  și Adeverința venituri (doar pentru suspendare concediu creștere copil);
 • Se transmit angajatorului documentele pentru semnare;
 • Documentele semnate se arhivează în folderul angajatului.

REALCONT în calitate de Prestator vă supune atenției, necesarul de documente pentru DETAȘAREA TRANSNAȚIONALĂ:

 • numele și prenumele salariatului delegat;
 • denumirea societății unde se deleagă/țara/localitatea;
 • perioada delegării;
 • notificarea de prelungire a delegării;
 • acordul salariatului pentru prelungirea detașării.

REALCONT în calitate de Prestator vă supune atenției, necesarul de documente pentru procedură ÎNCETARE Contractului Individual de Muncă

 • În vederea întocmirii deciziei de încetare, se solicită angajatorului documentul în baza căruia încetează contractul;
 • Se întocmește notificarea/decizia de încetare (și adeverințele stagiu cotizare și vechime);
 • Se transmit angajatorului documentele pentru semnare;
 • Documentele semnate se arhivează în folderul angajatului.

ATENȚIE: ÎNCETAREA SE OPEREAZĂ ÎN REVISAL CEL MAI TÂRZIU ÎN ZIUA ÎNCETĂRII CONTRACTULUI